BISERICA STAVROPOLEOS

Biserica Stavropoleos este o biserica ortodoxa, construită în stil brancovenesc în centrul orașului Bucuresti.

Stilul arhitectonic al Bisericii Stavropoleos este cel brâncovenesc. Armonia volumelor, precum și calitatea sculpturilor în piatră și lemn au făcut ca aceasta să fie considerată printre cele mai importante realizări de artă brâncovenească din țară.A fost ridicată în anul 1724, în timpul celei de-a doua domnii în Țara Românească a lui Nicolae Mavrocordat de către arhimandritul Ioanichie.